Skip to main content

EuroStaff CZ českým zdravotníkům umožňuje získat práci snů

Arabský svět je pro mnohé z nás opředen zbytečnými mýty a pravděpodobně bychom tu sami od sebe pracovní uplatnění nehledali. K naší škodě. Je zde totiž velký výběr skvělých pracovních příležitostí s naprosto nesrovnatelnými podmínkami. I to je důvod, proč česká personální agentura EuroStaff CZ nabízí zdravotníkům práci právě v této oblasti.

Za společností EuroStaff CZ stojí Simona Rupešová, žena, která jako první v České republice nabídla českým zdravotníkům práci v Saúdské Arábii, v Kataru, Spojených arabských emirátech nebo v Bahrajnu. "Je až neuvěřitelné, jak moc se pracovní podmínky ve zdravotnictví mohou od těch našich lišit", říká jednatelka společnosti a pokračuje: "Práce ve zdravotnictví vyžaduje těžké studium, vysoké pracovní nasazení, nutnost neustálého sebevzdělávání a ochotu plně se oddat svému poslání. Ohodnocení a pracovní podmínky jsou však u nás žalostné. To je důvod, proč jsme chtěli dát našim zdravotníkům možnost poznat něco lepšího."

Největší zájem je o práci v Saúdské Arábii. Právě zde jsou totiž zdravotníkům nabízeny absolutně nejlepší pracovní podmínky a o české zdravotníky, zvláště o sestry, je tu velký zájem. Nemocnice nabízí sestrám edukaci, zvyšování specializačního vzdělání, dálkové studium na zahraničních fakultách a samozřejmě i kariérní postup. Sestry mají možnost dalšího vzdělávání ve specializovaných učebních programech, publikují, udržují kontakty se zahraničím a účastní se mezinárodních kongresů. Mají k dispozici internet, mohou se připojit ze všech terminálů v nemocnici. Nemocnice netrápí nedostatek léků, pomůcek, materiálu, prádla ani personálu. Sestry mohou management nemocnice požádat, umožňuje-li to pracoviště, o přeřazení na jiné oddělení dle vlastní volby. Mají také větší odpovědnost než u nás. Zaměstnanci mají ve své pracovní době nárok na několik určených přestávek. A v neposlední řadě si sestry vylepší svou ekonomickou situaci, neboť plat sester je zde několikanásobně vyšší než v zemích jejich původu.

Neméně zajímavé jsou i mimopracovní výhody. Nemocnice zajišťuje sestrám kvalitní kulturní, rekreační i společenské vyžití. Plně hradí ubytování v moderních ubytovnách. Každá sestra má ve velkém bytě či vilce pro 2-3 osoby samostatnou ložnici se sociálním zařízením. V ubytovacím komplexu je vybavené fitcentrum a bazén. Zaměstnanci mají nárok až na 49 dnů placeného volna ročně, které si mohou vybrat vcelku nebo po částech. Jedenkrát za rok hradí zaměstnavatel letenku domů.

Arabský svět je pro nás jiný, nezvyklý. Ale rozhodně ne nebezpečný, jak se mnozí na základě informací masmédií obávají. Po dobu svého pobytu mají zdravotníci možnost hodně cestovat a poznávat kulturu, jazyk i obyčeje země a ještě se nestalo, že by nastal jakýkoliv konflikt.

"Pracovala jsem díky EuroStaffu tři roky v nemocnici King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, na oddělení ORL v Rijádu. Velkým překvapením pro mě byl obrovský výskyt pacientů s dědičnými vadami, deformitami a s onkologickými onemocněními. Některé diagnózy se vyskytují pouze v Saúdské Arábii  nebo je naši zdravotníci znají jen z knih. Je to většinou důsledkem sňatků s pokrevními příbuznými," vypráví s velkým zaujetím o své práci v Saúdské Arábii zdravotní sestra Jitka Bošková, nyní Šímová: "Panují tam úžasné rodinné vztahy a samozřejmostí je úcta ke stáří. Neexistuje, aby pacient přišel k lékaři bez doprovodu rodiny. A ze strany svých kolegů jsem se za celou dobu nesetkala s přetvářkou nebo neochotou pomoci. Vždy jsme si dokázali vyjít vstříc a problémy řešili společně. Vztah mezi jednotlivými členy – ať už pracovní, či soukromý – byl velice silný a upřímný. Dodnes jsme všichni v kontaktu."

Nezanedbatelná je také finanční stránka. Díky skutečně vysokému finančnímu přínosu si zdravotníci mohou po návratu domů splnit sny například o lepším bydlení, cestování nebo dalším studiu. Pobyt v zahraničí je pro ně bezpochyby jednou z nejvýraznějších zkušeností, která může velice pozitivně ovlivnit jejich život.

Agentura EuroStaff CZ za téměř patnáct let své existence vypravila do světa za lepšími podmínkami na několik stovek českých zdravotníků. Mnohé i opakovaně. Odjet za prací je přitom možné už během několika týdnů až měsíců od prvního pohovoru v agentuře. EuroStaff všechny potřebné formality vyřídí, postará se o případnou jazykovou výuku a podrobně seznámí uchazeče se vším, co je v cizí zemi čeká.

Není třeba se obávat neznámého. Zasloužíte si to nejlepší. EuroStaff CZ vám umožní získat skutečnou práci snů.